Skip links

Regulamin Strony www.level-led.pl

Regulamin korzystania z serwisu

I. Postanowienia ogólne

Strona dostępna pod adresem https://www.level-led.pl/ stanowi platformę informacyjną i ma na celu prezentację oferty produktowej i usługowej spółki LEVEL-LED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (zwanej dalej „Strona”). Administratorem Strony jest spółka LEVEL-LED Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Radomszczańskiej 24, 97-570 Przedbórz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001023830, NIP 7722431262, REGON 524671361 (dalej „LEVEL-LED”).

Serwis funkcjonuje zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu. W terminologii Regulaminu używane są następujące pojęcia:

Serwis – system stron www funkcjonujący pod domeną www.level-led.pl, prowadzony przez LEVEL-LED w celu opisanym w § 1 Regulaminu;

Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny pod adresem https://www.level-led.pl/.

Użytkownik – osoba korzystająca z funkcji Serwisu.

Poza informacjami promocyjnymi Strony, dostępne są także formularz umożliwiający wysyłanie zapytań ofertowych lub informacyjnych do LEVEL-LED oraz formularz subskrypcji newslettera, który umożliwia zapisanie się na listę subskrybentów.

II. Usługa świadczona drogą elektroniczną

Usługa świadczona drogą elektroniczną obejmuje umożliwienie Użytkownikowi zawierania za pośrednictwem Serwisu umów dotyczących usług LEVEL-LED, prezentacji informacji handlowych oraz udostępnianie formularza kontaktowego.

Usługa ta jest świadczona zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t ze zm.).

Użytkownik może w dowolnym momencie zakończyć korzystanie z Usługi, rezygnując z funkcjonalności Serwisu. Zakończenie korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną skutkuje automatycznym rozwiązaniem umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Usługa świadczona drogą elektroniczną obejmuje udostępnienie Użytkownikowi funkcji Serwisu, umożliwiających zawarcie umów dotyczących produktów i usług LEVEL-LED, w tym:

a. wyświetlanie informacji handlowych poprzez strony o określonym adresie URL na indywidualne żądanie Użytkownika;

b. umożliwienie indywidualnego kontaktu z LEVEL-LED w celu zawarcia umowy;

b. umożliwienie indywidualnego kontaktu z LEVEL-LED w celu zawarcia umowy;

Do korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik potrzebuje:

a. dostępu do Internetu;

b. sprzętu komputerowego i oprogramowania z funkcjonalnością przeglądarki internetowej, akceptującego pliki „cookies”, takiego jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari, itp.

III. Dane osobowe

LEVEL-LED jest Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Serwisu. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności.

IV. Postanowienia końcowe

LEVEL-LED ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jednakże zmiany nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu obowiązuje Użytkownika po jej udostępnieniu. Regulamin nie dotyczy umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, które zostały zawarte przed wprowadzeniem zmiany.

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz naruszeń Regulaminu dokonanych przez Użytkowników można zgłaszać na adres korespondencyjny LEVEL-LED: biuro@level-led.pl

Informacje zamieszczone na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie i znaki towarowe, do materiałów publikowanych przez LEVEL-LED na Stronie (np. tekst i obrazy), są własnością LEVEL-LED lub jej licencjodawców.

Odkryj
Przeciągnij